แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Word แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Word แสดงบทความทั้งหมด

วิธีสั่งพริ้นท์เอกสารเสร็จ แล้วไม่ต้องมานั่งเรียงหน้ากระดาษ

สำหรับช่วง Work From Home ของใครหลาย ๆ คนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงแม้งานเอกสารเราจะส่งกันเป็นไฟล์แล้วก็ตาม แต่การพิมพ์หรือที่เราเรียกติดปาดทับศัพท์กันว่าพริ้นท์ (Print) ก็ยังมีความจำเป็นสำหรับในบางงงาน และส่วนมากเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ๆ ก็จะมีฟังก์ชั่นการพิมพ์ที่สามารถตั้งค่าการเรียงหน้ากระดาษจากหน้าไปหลัง หลังไปหน้า หน้าคู่ หน้าคี่และอื่น ๆ

แต่ต้องยอมรับว่า บางท่านก็ไม่ค่อยชำนาญในการใช้เครื่องพิมพ์ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ หรือบางทีก็ไปยืมเครื่องเพื่อนบ้านพิมพ์ในขณะทำงานที่บ้าน 55 แล้วไม่อยากไปตั้งค่าอื่น ๆ ของเครื่องเขา

วันนี้มีเทคนิคง่าย ๆ ที่หลายคนก้รู้แล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ เดี๋ยวจะร้อง อ๋ออออ เพราะบางครั้งมีเอกสารเป็น10 20 หรือ ร้อย ๆ หน้า ถ้าพิมพ์เครื่องธรรมดา ทำให้ต้องเสียเวลามานั่งเรียงเอกสารใหม่  มาดูกัน

1. เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการสั่งพรินท์

2. ดูว่าเอกสารนั้น ๆ มีจำนวนหน้าทั้งหมดเท่าไหร่

3.สำหรับโปรแกรม Microsoft Word เลือกเมนู File > Print ( หรือกดปุ่ม Ctrl+P) 

(หรือพวกไฟล์ pdf  ก็เปิดไฟล์ลักษณะคล้าย ๆ กันคือ เลือกเมนู File > Print ( หรือกดปุ่ม Ctrl+P) )
4.ที่ช่อง Pages ใส่เลขหน้าที่จะพิมพ์ โดยใส่เลขหน้าสุดท้าย ขีด หน้าแรก ตัวอย่างนี้ หน้าสุดท้ายคือ 170 – 1 เป็นหน้าแรก
6.จากนั้นก็สั่งพรินท์กระดาษจนเสร็จ

>> เมื่อพิมพ์เสร็จ เราก็จะได้กระดาษหน้าแรกอยู่บนสุด ส่วนหน้าสุดท้ายก็อยู่ล่างสุด (จากเดิมถ้าพรินท์เครื่องธรรมดา หรือไม่ได้ตั้งค่า เราก็ต้องมานั่งลำดับกระดาษใหม่)

จะเห็นว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องง่าย ๆ แต่บางที่ด้วยความเคยชินเราก็ทำแบบเดิมทำให้เสียเวลาไป ลองดุครับแล้วจะเห็นว่าสะดวกขึ้นเยอะ

หมายเหตุ สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีการตั้งค่าหรือสามารถพิมพ์จากหลังมาหน้าอยู่แล้ว วิธีนี้ก็ไม่จำเป็นเป็นนะครับ เดี๋ยวไปตั้งแล้วจะทำให้เสียเวลามากกว่าเดิม 55

การตั้งค่าฟอนต์ (Font) เริ่มต้นให้โปรแกรม Microsoft Word 2010,2013 และ 2016

         งานเอกสาร ส่วนมากเราก็จะใช้โปรแกรมยอดฮิตอย่าง Microsoft World ในการพิมพ์งาน เอกสารต่างๆ แต่บางคนจะเจอปัญหาถึงจะเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่ แต่มันก็อาจจะทำให้หยุดหงิดในบางครั้ง คือ เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ฟอนต์ที่เราต้องการ อย่างงานเอกสารราชการก็ต้องใช้ TH SarabunPSK แต่โปรแกรมมันไปตั้งฟอนต์อื่นเป็นค่าเริ่มต้น เราก็ต้องคอยเปลี่ยนตลอดเมื่อจะพิมพ์เอกสารใหม่
         วันนี้จะมีบอกวิธีการตั้งค่าฟอนต์มาตรฐานให้ Word เริ่มต้นด้วยฟอนต์ที่เราต้องการเป็นฟอนต์เริ่มต้นทุกครั้ง

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา (ตัวอย่างในบทความนี้ใช้ Microsoft Word 2010 ซึ่งในเวอร์ชั่นอื่นๆก็ทำลักษณะเดียวกัน)

2. จากนั้นทำการเลือกฟอนต์ที่ต้องการ เช่นในที่นี้เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมา มันจะโชว์ฟอนต์เริ่มต้นเป็น Cordia New (เนื้อความแบบ CS)

3. ทำการคลิกปุ่มสามเหลี่ยมเล็ก ๆ หรือกดปุ่ม Ctrl+D พร้อมกัน

4. ตั้งค่าฟอนต์ รูปแบบ และขนาดตัวอักษรตามต้องการ เช่นเราจะเลือกเป็น TH SarabunPSK
 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถกำหนดลักษณะและขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการ และสามารถดูตัวอย่างได้จากช่อง แสดงตัวอย่าง5. เมื่อตั้งค่าตามต้องการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น" มันจะขึ้นมาถามอีกครั้งว่า จะใช้เฉพาะเอกสารนี้ หรือ "เอกสารทั้งหมดที่มีพื้นฐานบนแม่แบบ Normal ใชช่หรือไม่" เราก็เลือกข้อนี้ ถ้าต้องการให้เป็นค่านี้ทุกครั้ง จากนั้นคลิก ตกลงจากนั้นทดลองปิด และเปิดโปรแกรม Mocrosoft Word ขึ้นมาใหม่  จะเห็นว่าฟอนต์เริ่มต้นเป็นฟอนต์ที่เราตั้งไว้ก่อนหน้าแล้ว ทีนี้ก็ไม่ต้องคอยเปลี่ยนฟอนต์ตลอดเมื่อจะใช้งานครับ

Advertisement