แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มอก.2879-2560 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มอก.2879-2560 แสดงบทความทั้งหมด

พาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) มีชื่อทางการว่าอะไร ?

พาวเวอร์แบงค์ มีชื่อทางการว่าอะไร

ชื่อทางการ : แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เลขมอก. : มอก.2879-2560
ผลบังคับใช้ : 16 พ.ย. 2563 

 

Credit ภาพจาก https://www.facebook.com/tisiofficial


จากข่าวที่ทาง สมอ. ได้ประกาศให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป


ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ทำหรือผู้นำเข้าพาวเวอร์แบงค์ทุกยี่ห้อทุกชิ้นจะต้องมีเครื่องหมาย มอก. รับรอง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมาย


- กรณีที่ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


- ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                           Credit ภาพจาก https://www.facebook.com/tisiofficial

 
สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.itisi.go.th/e-license/index.php หรือที่ Facebook https://www.facebook.com/tisiofficial


อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัย ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ อย่าดูที่ราคาถูก เพราะบางครั้งมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ครับ


Advertisement