แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Hello World แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Hello World แสดงบทความทั้งหมด

วารสารออนไลน์ฟรี ของต่างประเทศน่าอ่าน

วารสารออนไลน์ของต่างประเทศจะมีออกมาให้อ่านเยอะมาก เกือบทุกวงจรเขาก็จะมีออกมาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ส่วนเราเองก็อยู่ทางด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและงานโทรคมนาคม หรือ Internet of Things  วันนี้มีแนะนำเล่มที่ผมอ่านอยู่ประจำ 

The MagPi    https://magpi.raspberrypi.org/

เล่มนี้จะเกี่ยวกับ Raspberry Pi  โดยเฉพาะ และมีอุปกรณ์และบทความอื่น ๆ ปัจจุบันออกมาถึงฉบับที่ 101 ฉบับนี้จะออกเป็นประจำทุกเดือน 
Hello World    https://helloworld.raspberrypi.org/issues 

เล่มนี้จะเกี่ยวกับ Raspberry Pi   และมีอุปกรณ์และบทความอื่น ๆ ปัจจุบันออกมาถึงฉบับที่ 14 ฉบับนี้จะออกมาราย 3 เดือน 


HackSpace   https://hackspace.raspberrypi.org/issues 

ปัจจุบันออกมาถึงฉบับที่ 39 ฉบับนี้จะออกเป็นประจำทุกเดือน Advertisement