ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ รับเรื่อง ร้องเรียน AIS DTAC CAT TOT True TT&T TripleT (โทรฟรี)


           เห็นมีการแชร์ว่ามีเบอร์โทรฟรีไปค่ายนั่น ค่ายนี้ หลังจากที่มีคนทดลองแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นเบอร์ที่ใช้สำหรับให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เรียกร้องกับผู้ให้บริการ ประสบปัญหาจากการใช้บริการบริษัทใด ร้องเรียนกับบริษัทนั้น หรือง่ายๆก็คือ เบอร์โทรฟรีเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ไม่ใช่เบอร์ Callcenter อย่างที่บอก เพราะว่าถ้าโทรไป การเช็คข้อมูลต่างๆ เช่นโปรโมชั่น เค้าอาจจะให้ข้อมูลท่านไม่ได้ หรือได้แต่ช้า


            "ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นแยกออกจากหน่วยงานตอบคำถาม
หรือข้อสงสัยทั่วไป
เพื่อทำหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และจัดให้มีบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"
         

โดยมีเบอร์ติดต่อค่ายต่างๆดังนี้
AIS

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- โทรศัพท์ 02-271-9263 โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 
   (เป็นบริการตอบรับอัตโนมัติ บริการด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ โดยให้แจ้งเรื่องข้อมูลที่จำเป็นทิ้งไว้
   เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว ผู้ร้องต้องเดินทางมาลงนามรับทราบผล ด้วยตนเอง)
- โทรสาร  02-271-9305
- ที่อยู่ ตู้ ปณ. 466 ปณจ. สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
- อีเมล  complaint_center@ais.co.th
- Website  http://www.ais.co.th/ 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center): 1175 โทรได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน (เสียค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ใช้อยู่)

 

CAT  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- โทรศัพท์   02-104-4501-2 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. (เสียค่าบริการ) 
   081-352-0444 และ 081-352-0666 จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น. 
   (โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA) <<< ตอนนี้ CDMA ไม่มีแล้ว
- โทรสาร    02-104-4503
- ที่อยู่  99 ม. 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
- อีเมล  complaint@cattelecom.com
- Website http://www.cattelecom.com
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center): 1322
DTAC

บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- โทรศัพท์  02-202-7267 โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
   089-446-9344 ใช้วิธีโทรไปแบบ Missed Call แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาเอง
- โทรสาร  02-202-8866
- ที่อยู่ ห้องบางรัก 3205 เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 32 ถ. พญาไท แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน    
  กรุงเทพฯ 10330
- อีเมล complain@dtac.co.th
- Website  http://www.dtac.co.th/
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center): 1678 ให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน (ค่าบริการ 3 บาท/ยกเว้น ผู้ใช้บริการรายเดือน (post paid) ของบริษัท)
True 

บ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- โทรศัพท์  02-900-8088 โทรศัพท์เคลื่อนที่ True โทรฟรีทุกวัน 08.00-20.00 น. มี 10 คู่สาย
- ที่อยู่  1252 ชั้น 10 อาคารธญาณ ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
- อีเมล voc@truecorp.co.th
- Website  http://www.truecorp.co.th/ , http://www.truecorp.co.th/tha/contact/contact_voc.jsp , 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์(Call Center): 1331 ให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน (ค่าบริการ 3 บาท)
True Move

บ. ทรูมูฟ จำกัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- โทรศัพท์  02-900-8088 โทรศัพท์เคลื่อนที่ True โทรฟรีทุกวัน 08.00-20.00 น. มี 10 คู่สาย
- ที่อยู่  1252 ชั้น 10 อาคารธญาณ ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
- อีเมล voc@truecorp.co.th
- Website  http://www.truecorp.co.th/ , http://www.truecorp.co.th/tha/contact/contact_voc.jsp , 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์(Call Center): 1331 ให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน (ค่าบริการ 3 บาท)
True Move H
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- โทรศัพท์  02-900-8088 โทรศัพท์เคลื่อนที่ True โทรฟรีทุกวัน 08.00-20.00 น. มี 10 คู่สาย
- ที่อยู่  1252 ชั้น 10 อาคารธญาณ ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
- อีเมล voc@truecorp.co.th
- Website  http://www.truecorp.co.th/ , http://www.truecorp.co.th/tha/contact/contact_voc.jsp , 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์(Call Center): 1331 ให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน (ค่าบริการ 3 บาท)
TOT

บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- ที่อยู่ 89/2 ม. 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
- อีเมล  complaint@tot.co.th
- Website  http://www.tot.co.th/ , http://complain.tot.co.th/
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center): 1100 กด 3 ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ฟรีเฉพาะโทรจากโทรศัพท์พื้นฐานของทุกเครือข่าย)
TT&T 
บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- ที่อยู่  235/30  อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 24 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ
- อีเมล  complaint@ttt.co.th
- Website http://www.ttt.co.th/
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center): 1103 กด 4 (ฟรีเฉพาะโทรจากโทรศัพท์พื้นฐานของทุกเครือข่าย)
Triple T
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- ที่อยู่  200 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
- โทรศัพท์: 0 2100 2100 
- โทรสาร: 0 2100 2121
- อีเมล: contact@3bb.co.th
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center): 1530 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท จากโทรศัพท์พื้นฐานของทุกเครือข่าย)
ที่มา : http://tcp.nbtc.go.th/th/complain_providers/detail/19 

29/9/58 ย้ำนะครับ ตรงนี้เป็นแค่ blog เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบนที่กล่าวไป มา commect ไว้ที่ blog ก็ไม่มีผลอะไรครับSHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

  Blogger Comment
  Facebook Comment

45 ความคิดเห็น:

 1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตของดีแทคผิดพลาดค่ะ คิดค่าบริการอินเตอร์เน็ตของลูกค้าจนตัดรอบบิลทั้งๆที่ลูกค้าได้แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นระยะๆและยอดเงินก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทั้งที่ก็อ้างว่าลูกค้าลืมปิดบ้างใช้มือถือรุ่นที่ไม่ได้มาตรฐานบ้าง ทั้งๆที่ลูกค้าก็ได้ทำการปิดจากระบบเรียบร้อยแล้ว ถามเมื่อไหร่ก็บอกว่าคุณปิดจากระบบแล้ว ขอถามหน่อยถ้าปิดแล้วยอดเงินวิ่งมาถึงเกือบ1700ได้ไง ในเมื่อก็บอกว่าปิดแล้ว เริ่มมีปัญหาตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่5ค่ะจากยอด64เป็น113ข้อความส่งให้ลูกค้าทั้งๆที่ไม่ได้เปิดเลยไปหาศูนย์ดีแทคข้างล่างปิดจากระบบยอดเพิ่มมา200กว่าพอตื่นเช้า07.00ยอด470ถามพนักงานอีกรอบก็บอกปิดจากระบบแล้วพนักงานก็ไม่ทำการตรวจสอบให้เลยพอ08.00ยอดเป็น500อีกลูกค้ายังแจ้งพนักงานทราบเลยว่าโทรมาเมื่อเช้าแล้วพนักงานก็บอกว่าคนแรกไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลให้ก็บอกให้พนักงานบันทึกและตรวจสอบให้ทีเพราะถ้าขึ้นเป็นพันจะทำยังไงแล้วก็เป็นจริงตอนบ่ายโทรหาพนักงานอีกเพราะปิดระบบยังไงเงินวิ่งไป7-800บาทเจ้าหน้าที่บอกส่งเรื่องให้บัญชีปรับลดให้ให้จ่ายตามโปร149ความจริงไม่น่าจะถึงด้วยซ้าไปเพราะลูกค้าใช้เน็ตเอไอเอสฟรีแทบไม่ได้ใช้ดีแทคเลยดูรอบบิลก่อนได้ลูกค้าต้องใช้ฟรี2เดือนตามโปรด้วยซ้ำไปพอไม่นานแจ้งมาว่าปรับลดให้600กว่าบาทแต่ยอดยังไม่ออกแต่มาวันนี้13ยอดออกมาตกใจมากที่แจ้งปัญหาไปตั้งแต่แรกมันมีประโยชน์อะไรเมื่อคุณจะให้ชั้นจ่ายเกือบพันทั้งที่แจ้งปัญหาไปแล้ว คุณทำงานประสาอะไรทำไมไม่ตรวจสอบให้ลูกค้าเลยว่าสัญญาณคุณผิดพลาดตรงไหน แล้วบัญชีมาปรับลดณวันสุดท้านของรอยบิลแต่ไม่ได้ดูยอดของลูกค้าไม่ดูว่าจำนวนเงินมันเพิ่มตลอดเวลาแล้วปรับมีความหมายอะไรคะและศูนย์ดีแทคที่บิ๊กซีลำพูนก็ห่วยแตกไม่สามารถช่วนเหลือลูกค้าได้โยนให้โทร1678ตลอดพอโทรไป1678ก็ไม่ได้เรื่องตามเคยแก้ปัญหาไม่ได้โยนกันไปโยนกันมาแล้วลูกค้าจะขอความช่วยเหลือจากใครได้ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่โทรมาหรอกพนักวานแต่ละคนก็พูดเหมือนกันหมดพูดไม่รู้เรื่องเข้าใจยากก็รู้ว่าผิดปกติแบ้วทำไมไม่แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดขอยแก้ไขขอวสัญญาณหมาย0895574263ล่ะว่าปิดจากระบบแล้วเน็ตวิ่งได้ไงยอดเงินเพิ่มได้ไง..ใครจะไปยอมจ่ายก็ในเมื่อมันผิดจากระบบของคุณเองและพวกคุณก็ไม่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขกันเลย คุณลองนึกดูถ้าเป็นชาวบ้านที่เขาไม่ได้สนใจ ไม่ได้สังเกตุความผิดปกติของระบบคุณ เขาจะทำไงเขาต้องเสียค่าโง่ให้คุณน่ะสิ เพราะแบบนี้สิ!ถึงมีคนไม่จ่ายค่าบริการคุณไง ยังไงรบกวนหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของดิฉันด้วย กรุณาให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบคุณ @ข้าวหอมมะลิ คือ blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับผม

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ30/7/57 11:04

  สันยานหลุดบ่อยมากเรยทั้งๆที่เสาaisก้อตั้งอยุ่ข้างห้องนี้เองเสียเงินซื้อบริการเน็ต3Gแต่เน็ตแย่มากหลุดบ่อยโหลดช้าทั้งๆที่เสาก้ออยู่ตรงนี้และคนที่อยุ่ไกลเสาล่ะไม่ต้องหว่งเล่นไม่ได้เลยมีเสาไว้ให้ปลวกขึ้นหรือไง

  ตอบลบ
 3. ตอบคุณไม่ระบุชื่อ
  ตรงนี้เป็นเพียง blog เฉยๆนะครับ หากต้องการแจ้งต้องแจ้งไปที่
  - โทรสาร 02-271-9305
  - ที่อยู่ ตู้ ปณ. 466 ปณจ. สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
  - อีเมล complaint_center@ais.co.th
  - Website http://www.ais.co.th/
  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center): 1175 โทรได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน (เสียค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ใช้อยู่)

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ26/1/58 16:36

  คือวันนี้ัวันที่2แล้วนะค่ะ จ่ายตังก็จ่ายแล้ว สัญญาเป็นอะไรค่ะ ใช้งานไม่ได้อีกหรอ นี้มีธุระต้องใช้ก็ไม่ได้ใช้ ทำไมสัญญาเน่าแบบนี้คะ จะยกเลิกแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรงนี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับผม

   ลบ
 5. ไม่ไหวแล้วครับเดือนละ400เล่นห่าอะไรไม่ได้เลยเน็ตแมร่งโคตรกากๆๆๆๆ แนะนำน่ะครับทุกท่านย้ายเครือข่ายเถอะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรงนี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับผม

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ20/7/58 09:18

  พนักงาน Dtac สาขาBig C อ้อมใหญ่ บริการแย่คะ หน้าตาเหมือนไม่เต็มใจให้บริการ กระแทกเสียงใส่ลูกค้า รบกวนตักเตือนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรงนี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับผม

   ลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ26/9/58 10:51

  ขอเน็ทของแคทยากเหมือนขอทานเลยครับโทรตามช่างก็ผลัดวันประกันพรุ่งรอเป็นเดือนละอยู่ติดนิคมโรจนะปราจีนบุรี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรงนี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับผม

   ลบ
 8. เน็ทโครตกาก ais สมัครแดกแต่ตังค์ แต่สัญญาณหวยแตก ทุเรดชิป วันนึ่งสมัครไม่รุกี่รอบกี่บาท คุณภาพไม่มี ห่วยแตก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รบกวนดูด้วย นี่เป็น blog เฉยๆ ไม่ใช่เว็บของ AIS และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าจะร้องเรียนก็ไปตามช่องทางที่แจ้งข่างบนนะ และไปโพสที่ไหนก็ใช้คำที่มันสุภาพๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวเขาจะว่าเราได้

   ลบ
 9. คือหนูไม่เข้าใจว่า หนูยืมเงิน 30บาท ตามหลักเมื่อเติมเข้าไปจะต้องหัก 32บาท แต่ทำไมรอบนี้ หัก40บาทค่ะ แล้วทำไมยืมเงินได้ 2ครั้งอ่ะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คือ blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับผม


   ลบ
 10. ผู้จัดการศูนย์ดีเเทคประจำห้างโลตัสสาขาท่าศาลา บริการลูกค้าเชี่ยมากค่ะ หน้าไม่ยิ้มแย้มไม่เบิกบาน ถามอะไรไม่ค่อยพอใจจะตอบ คุยไม่ทันเสร็จก้อลุกขึ้นไปอื่นละ บริการเเบบนี้กลับไปนอนอยุ่บ้านเถอะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คือ blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 11. ตอนนี้ เน็ตทรู wifitrue กากมากเลย เล่นอยุ่อก็หาย ให้ตายเถอะ โดนหัวหน้าด่า ว่าทำไมไม่แจ้งยอด อยุ่บ่อยครั้ง ทางtrueคุณไม่เคยจะมีคำขอโทษมา มีแต่ขอความอะไรไม่รุ้ ไม่มีสาระ คนใช้เยอะหน้าจะดูแล ลูกค้าให้ดี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คือ blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ29/6/60 10:48

  คือ....เน็ตAIS3Gรายวัน 15฿ ต่อวันนะ ใช้หมด 300MB ลดความเร็าลงเหลือ 64kbs แต่ทำไมมันช้ากว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนเร็วกว่านี้นิ เดียวนี้เน็ตกากโหลดแอป อะไรก็ไม่ได้ เมื่อก่อนเน็ตกากก็ยังโหลดได้ ไม่ทราบว่าทำไมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คือ blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator มือถือ ตามช่องทางด้านบน ครับ

   Read more > http://www.whoknown.com/2013/10/ais-dtac-cat-tot-true-tt-triplet.html#ixzz4lMN7eDsM

   ลบ
 13. คือเน็ตโปร99 ของ ais ไม่ต่ออายุการใช้งานอัตโนมัติหรอ?? เน็ตหมดไม่แจ้ง หักจนเงินหมด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คือ blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator ที่ท่านใช้งานตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ8/11/60 09:28

  โทรศัพท์บ้านสัญญาณใช้ไม่ได้มาจะ 3 สัปดาห์แล้วแจ้งซ่อมไปก็ยังไม่มาแก้ไขเลย พระสมุทรเจดีย์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คือ blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator ที่ท่านใช้งานตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 15. เมื่อวาน เติมเงินทรู 80 บาท ให้หักเงินยืมก็หักไปหมดแล้ว จู่ๆก็มีข้อความเข้ามาว่าต้องการยิมเงิน 45 บาท ให้กดตามนี้
  ผมไม่ได้กดอะไรเลย พอสักพัก มีข้อความเข้ามาอีก คุณได้ยืมเงิน 45 บาท แล้วมียอดเงินค้างการยืม 51 บาท ก่อนหน้านี้มีผมยอดเงินอยู่ ประมาณ 30 กว่าบาท ผมได้สมัครเน็ต ไป 29 บาทรวมภาษี 31 บาท ผมอย่ากทราบว่า ผมไม่ได้กดยืมเงิน แล้วมีข้อความเข้ามาได้ไง ทั้งๆที่เติมเงินคืนไปหมดแล้ว สงสัยต้องเปลี่ยนการย้ายค้าย ไปค้ายอื่น ทั้งๆที่ไม่ได้กดยืมเงิน หนีเสือปะจรเข้จริงๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator ที่ท่านใช้งานตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ10/11/60 15:38

  Call Center True ห่วยมาก เมื่อประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้โทรเข้าไปที่ Call Center Ture เนื่องจากมีการชำระค่าบริการเบิ้ลไป 2 ครั้ง เลยอยากทราบว่าเงินส่วนที่เกินไปจะไปหักให้ในเดือนถัดไปหรือไม่ โทรเข้าไปประมาณ 00.30น. เชื่อมั้ยรอสาย 29 นาที จึงมีเจ้าหน้าที่รับสาย พอคุยจริงๆสัก 10 วินาทีมั้ง เลยถามไปว่า ทำมัยหั้ยรอสายนานขนาดนี้ เจ้าหน้าที่ตอบคล้ายกับว่า มีการโอนสายมาหั้ยเขาช่วยตอบด้วยซ้ำไป (ถ้ารอศูนย์จริงๆ สงสัยเป็นชั่วโมงแน่เลย อันนี้เราคิดนะ) อะไร มันจะหั้ยลูกค้ารอนานขนาดนั้น มันจะนานนนนเอาโล่ห์หรอออ นี่ถ้าโทรศัพท์เสียเงินคงหมดเป็นร้อยแน่ ถ้าไม่ปรับปรุง ที่บ้านเรา 3 เบอร์คงจะย้ายค่ายหนีแน่นอน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator ที่ท่านใช้งานตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 17. คำว่า 4G ของ AIS คืออะไรคะ สัญญาณห่วยแตกมาก ทุกวันนี้สลับสัญญาณเป็น 3G ตลอด เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ยุทติธรรมกับผู้บริโภคเลยค่าบริการก็แสนแพง ใช้มาก็หลายปีนะ แต่ที่ยอมใช้เพราะคิดว่าจะดีขึ้น แต่กลับแย่ลง เคยคิดจะย้ายค่ายง้อเรายื่นข้อเสนอต่างๆนาๆ พอตัดสินใจใช้ต่อก็หมือนเดิม สายโทรเข้าก็ไม่เสถียร โทรเข้าก็ไม่โชว์ สายไม่ได้รับไม่รู้กี่สาย บางครั้งจนเกือบทะเลาะกับครอบครัว ต้นสายบอกโทรติด แต่ปลายสายอย่างเรากลับไม่ได้รับการแจ้งเตือนอะไรเลย จู่ๆมีสายโทรเข้าพอกดรับก็ขึ้นว่า #สิ้นสุดการโทรแล้ว# พอกดเข้าไปดูสายที่โทรเข้ามาก่อนหน้า 2-3 นาทีแล้ว เป็นแบบนี้บ่อยมาก มากจนเราจะหมดความอดทนกับ AIS แล้วตอนนี้ อย่าขายแต่โฆษณาขายบริการบ้างนะ อย่างน้อยมียางอายบ้าง โฆษณาเวอร์ชิปหาย

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ28/12/60 21:06

  จ่ายเงินรายเดือนผ่านตู้แต่เงินไม่เข้าต้องทำยังไง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ติดต่อผู้ให้บริการเลยครับ จ่ายกับตู้อะไร ค่ายไหน

   ลบ
 19. สัญญานais อ.แกลง จ.ระยอง เล่นแทบไม่ได้ เล่นเกมหัวจะระเบิดตลอด(หัวร้อน)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator ที่ท่านใช้งานตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 20. ผมซื้อมือถือมา1 เครื่องพร้อมด้วยรายเดือนอินเตอร์เน็ต โปร499 แต่ตอนนั้นเหลือ349 คนขายแนะนำแต่ได้แค่เน็ตแค่1 mb. ติดขัดๆทำอะไรไม่ได้ผมเลยไปสอบถามเพื่อจะเอาเน็ตที่แรงกว่า จึงได้โปรมาแต่พอไปทำคนขายแนะนำว่าตัวโปรทำไม่ได้ต้องทำในราคาเต็มเลยทำไป โปร699. 6mb ตลอดแต่ใช้จริงไม่ใช่ หลัง5โมงเน็ตเล่นไม่ได้เลย 699 จ่ายไป ถ้ายังเป็นแบบนี้อีกจะยกเลิกเปลี่ยนค่าย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator ที่ท่านใช้งานตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 21. เสียความรู้ตั้งแต่เอาโปรส่วนลดที่โฆษณาให้ไปให้แต่บอกว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้ราคาที่ไม่มีโปร แต่พอใช้ไม่สมกับ699ที่เสียไป แต่ดีนะที่ติดสัญญา1 ปีกับตอนทำมือถือหลังจากนี้จะไม่เอาแล้วดีแทคหมดสัญญานี้ ถ้าเป็นแบบนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator ที่ท่านใช้งานตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ29/9/61 01:09

  ขอสอบถามหน่อยนะครับ เรื่องการย้ายค่ายและการพรีออเดอร์มือถือวีโว่ วี11 สีเนบิวล่า ที่ช๊อปดีแทค สาขาเซ็นทรัลระยอง ว่าทำไมไม่มีตัวมือถือที่สั่งจองสินค้าไว้หรือไงครับ ลูกค้าที่สั่งจองกันบ่นกันมาก ไม่ได้ของตามที่สั่งไว้ ไม่มีของหรืออย่างไร แล้วจะให้พรีออเดอร์เพื่ออะไร เสียความรู้สึกหมด เพิ่งย้ายค่ายมา ถ้ารู้ว่าการบริการด้านนี้ไม่ดี แถมยังให้ลูกค้าทวงถามแล้ว เป็นเวลาตั้ง 2 อาทิตย์แล้ว ก็ยังไม่มีของ ถามค่ายมือถืออื่น ร้านอื่น ก็บอกว่าลูกค้าที่พรีออเดอร์ไว้รับสินค้าที่สั่งจองไว้ไปครบหมดแล้ว ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ย้ายค่ายเลยจะดีกว่า เสียความรู้สึก ก่อนจะย้ายก็เห็นว่าพนง.บอกว่าย้ายมาเลยค่ะ แต่ทำไมดูแลลูกค้าไม่ดีเลยนะครับ สอบถามว่าขอเปลี่ยนเป็นโปรลดค่าโทรครึ่งราคาได้ไหม ก็ตอบว่าไม่ได้ แต่สอบถามช๊อปดีแทคอื่น บอกว่าสามารถทำได้ในกรณีที่ยังไม่ได้รับมือถือที่สั่งจองไว้ ทำไมตอบไม่เหมือนกัน สาขานี้แย่มากๆ ขอโทษนะครับถ้าไม่มีสินค้าโปรดอย่าลอกลวงลูกค้าว่ามี จะถือว่าผิดสัญญาลูกค้านะครับ ไม่ได้รับสินค้าตามกำหนดระยะเวลา อยากจะถามว่าทำไมไม่ส่งสินค้ามาให้ลูกค้าตามที่สั่งจองไว้ เห็นในกทม.มีวางขายกันเกลือน แต่ตจว.ไม่มีส่งสินค้ามาให้นะครับ แย่มากๆเลยนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. blog นี้เป็นแค่เขียนบทความครับ ต้องแนะนำว่า ให้ไปปร้องเรียนที่ operator ที่ท่านใช้งานตามช่องทางด้านบน ครับ

   ลบ
 23. เอาเปรียบผู้บริโภคจะไปยกเลิกก็ติดโควิด
  พอเปิดจากโควิดยอดค้างชำระมากมาย
  โทรไปสอบถามก็ไม่มีคนรับ
  แล้วตัดสัญญาณไม่ให้ใช้แต่คิดยอดเงินตามปกติ
  ไปสอบถามบอกให้ชำระยอดค้างก่อน
  ยอดมันเยอะโดยไม่ใช้
  จะยกเลิกเบอร์ก็ไม่ได้
  ตอนนี้คิดยอดมา6เดือนแล้วยังไม่ได้ใช้งานเลย
  ต้องจ่ายเงิน5000 โดยไม่ได้ใช้อะไรเลย
  เอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปไหม
  ถ้าไม่มีชำระยกเลิกไม่ได้ ไม่คิดค่าบริการตลอดชีวิตเลยหรือไง
  ควรจะมีคำแนะนำให้ลูกค้ามากกว่านี้ไม่ใช่จะเอาแต่เงิน

  ตอบลบ
 24. ครั้งแรกบอกคิดค่าบริการเสริมพอเราไม่จ่ายแล้วบล็อกบริการเสริมแล้ว
  เดือนที่2ก็มีอีกพนักงานทำงานให้จริงไหมค่าบริการรายเดือนรวมVatแล้ว700กว่าบาทแต่ยอดเก็บพันกว่าบาทก็งง
  พอจะไปยกเลิกติดโควิดโทรติดต่อก็ไม่ได้ ติดต่อช้อปหลายครั้งมาก

  ตอบลบ

Advertisement