จตุรมุขเจดีย์ (หลวงปู่ขาน ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า)


          วัดป่าบ้านเหล่า เดิมชื่อว่า วัดป่าวชิระทรงธรรมพัฒนา ตั้งอยู่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เดิมเป็นวัดเก่าสมัยเชียงแสน จึงทำให้ทัวทั้งบริเวณวัดเต็มไปด้วยพระพุทธเก่าแก่ และโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งซากปรักหักพังของวิหาร พระธาตุเจดีย์ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักสาระของชาวบ้านรายตลาดละแวกนั้น
          จตุรมุขเจดีย์  อยู่ทางเข้าวัดป่าบ้านเหล่า เข้าไปจากอยู่ทางด้านซ้ายมือ


          จตุรมุขเจดีย์ มีขนาด กว้าง 24 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 24 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วนส่วนที่ 1 ส่วนบน มีลักษณะทรงเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมลุ่มน้ำโขง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและอัฐิธาตุของหลวงปู่ขาน ฐานวโร

ส่วนที่ 2 ส่วนกลาง มีลักษณะเป็นจตุรมุข (มุข 4 ทิศ) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเชียงแสน และรูปเหมือนหลวงปู่ขาน ฐานวโรส่วนที่ 3 ส่วนล่าง มีลักษณะเป็นฐานชองจตุรมุขเจดีย์ เป็นที่บรรจุอังคารธาตุ และเป็นสถานที่ประชุมเพลิงหลวงปู่ขาน ฐานวโร

วัตถุประสงค์ในการสร้างจตุรมุขเจดีย์
1. เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริธาตุ และอัฐิธาตุของหลวงปู่ขาน ฐานวโร
2. เพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณของหลวงปู่
3. เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทิตา ของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
4. เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่

          เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 รวมระยะเวลา 6 เดือน สิ้นงบประมาณ 3,184,843.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาท)SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement