พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ ทำบุญล้ออายุ ๘๘ ปี ๖๘ พรรษา


          หลวงพ่อนวล ปริสุทฺโธ ชุดนี้ที่มีบูชา จะเป็นชุดสมโภชน์วัดประดิษฐาราม ทำบุญล้ออายุ  ๘๘  ปี ๖๘ พรรษา ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นเหรียญบรรจุในกล่อง 5 เหรียญ ด้านหน้าด้านหลังตามรูปด้านล่าง


  1. เหรียญแรก (ซ้ายบน ) ด้านหน้าเป็นรูปพ่อท่านนวล ด้านหลังพระพุทธสิหิงค์  และพ่อท่านนวลในใบโพธิ์ 
  2. เหรียญที่สอง (ขวาบน)  ด้านหน้าเป็นรูปพ่อท่านนวล ด้านหลังตัว "พ่อ" ท่านนวล ปริสุทโธ ให้ลูกเป็นคนดี วัดประดิษฐาราม ทุ่งใหญ่ ๑๓ ก.ค.๕๓
  3. เหรียญที่สาม (ล่างซ้าย) ด้านหน้าเป็นรูปพ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ วัดประดิษฐาราม (ไสหร้า) ด้านหลัง "พ่อ"ที่ระลึกทำบุญครบ  ๘๘  ปี ๖๘ พรรษา พรรษา ๑๓.๗.๕๓
  4. เหรียญที่สี่ (ขวาล่าง) ด้านหน้าเป็นพระพุทธสิหิงค์ และพ่อท่านนวลในใบโพธิ์  ครบ ๘๘ ปี พระครูวิสุทธบุญยดิษฐ์ ด้านหลังเป็น รุ่นฉลองศาลาการเปรียญ พระพุทธสิหิงค์ พ่อท่านนวล ปริสุทฺโท ว.ป.ร.๕๓
  5. เหรียญที่ห้า (กลาง) ด้านหน้าพระพุทธสิหิงค์  และพ่อท่านนวลในใบโพธิ์ ด้านหลังตัว "พ่อ" ท่านนวล ปริสุทโธ ให้ลูกเป็นคนดี วัดประดิษฐาราม ทุ่งใหญ่ ๑๓ ก.ค.๕๓ 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง

SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

3 ความคิดเห็น:

Advertisement