ตัวอย่างองค์การที่นำมาตรฐานธรรมาภิบาลด้านไอทีต่างๆ


สำรวจว่ามีหน่วยงานใด นำมาตรฐานธรรมาภิบาลด้านไอทีใดบ้างมาใช้ (ให้นักศึกษาสำรวจและนำเสนอองค์การที่มีการนำมาตรฐานธรรมาภิบาลด้านไอทีต่างๆ (เช่น ITIL COBIT  ฯลฯ) มาใช้
  
ตอบ
สำรวจว่ามีหน่วยงานใด นำมาตรฐานธรรมาภิบาลด้านไอทีใดบ้างมาใช้ (ให้นักศึกษาสำรวจและนำเสนอองค์การที่มีการนำมาตรฐานธรรมาภิบาลด้านไอทีต่างๆ (เช่น ITIL COBIT  ฯลฯ) มาใช้

              ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) หมายถึง การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยผู้บริหารทุกภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมกำหนดกระบวนการของกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง

              ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลายมาตรฐาน อาทิ COBIT, ITIL, CMM/CMMI, COSO, ISO/IEC 38500, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 จากการค้นหาหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนเรื่องธรรมาภิบาลด้านไอที สามารถค้นหามาได้บางส่วนดังนี้SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement