Krabi lucky Windmill (กังหันโชคดี)


 Krabi lucky Windmill (กังหันโชคดี)

          ประติมากรรมนี้เป็นสัญญลักษณ์ของการท่องเที่ยวทะเลอันดามันแห่งใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและอุทยานเรียนรู้จังหวัดกระบี่ เป็นหมุดมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เห็นและจดจำว่าท้องถิ่นนี้มีธรรมชาติอันสมบูรณ์และสวยงาม โดยลักษณะอาคารตั้งโดดเด่นเห็นตระหง่าน มีความสูง 14.42 เมตร รูปอาคารเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.00 เมตร ประติมากรรมเป็นลักษณะประภาคารที่มีกังหันใช้พลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นหอนาฬิการที่คอยบอกเวลา ตำแหน่งที่ตั้งอาคารสามารถเป็นจุดสังเกตุของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ชม และจะเป็นภาพที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเคยมาเยือนสถานที่แห่งนี้ 


          โครงการนี้ได้รับการอนุมัติการก่อสร้างจาก ดร.สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 

แนวคิดในการออกแบบ

1.กังหันลมนำแนวความคิดรูปแบบอาคารกังหันลมแบบเนเธอร์แลนด์ที่มีลักษณะเด่นเรื่องการนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดคุณค่า โดยนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน

2. ใบพัดกังหันลม นำแนวความคิดกังหันนำโชค “แชกงหมิว” โดยใบพัดแต่ละใบสลักคำนำโชคที่เป็นสิริมงคลไว้ และใบพัดทั้งสี่ใบขับเคลื่อนโดยแรงลมที่จะหมุนดึงดูดนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต ให้มีความผาสุก ร่มเย็น ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต มีโชคลาภ สมความปรารถนา และยังหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตและการเดินทาง

3. ประภาคารรูปทรงแปดเหลี่ยมดูโดดเด่นสง่างามในความเชื่อของลัทธิเต๋าจีนโบราณ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งป้องกันอันตราย หยุดพลังงานทางลบ อีกทั้งความสูงและแสงไฟของประภาคารเป็นหมุดหมายนำทางสำหรับชาวเรือ สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวความผูกพันในอดีตของเมืองกระบี่ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเล

4. ประติมากรรม เต่าทะเล ม้าน้ำ และผู้หญิงเกาะปลาโลมา ใช้กลไกขับเคลื่อนออกมานอกช่องหน้าต่างได้ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่พึ่งพากันมาแต่ช้านาน และแสดงความต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรภาพที่ดี

5. ฐานประติมากรรมเป็นรูปวงกลม โดยออกแบบให้เป็นวงเวียนเพื่อแก้จุดตัดของถนน สามารถควบคุมการไหลเวียนของยานพาหนะ ลดอันตรายและอุบัติเหตุจากการจราจร

6. เป็นหอนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแก่สาธารณะชนKRABI LUCKY WINDMILL

This sculpture acts as a symbol of the new Andaman Sea tourism, functioning as a part of the Lanta Royal Boat Museum and Thai Knowledge Park Krabi. Being a crucial and attractive place for tourists around the world, the sculpture can be remembered as a mark of the area abundant with rich and beautiful nature. The octagonal-shape building with a diameter of 7.00 meters spectacularly stands out with a height of 14.42 meters. This sculpture features as a lighthouse with a windmill to generate electricity as well as a clock tower that tells the time. The building's location can be a landmark for the general public and tourists from all over the world to visit and provide a commemorative photo that lasts a lifetime. This scheme was approved by Dr. Somsakdi Kittidhrakul, Chief Executive of the Krabi Provincial Administrative Organization, on April 15, 2020.

ถ้าใครสนใจแวะไปถ่ายรูป พิกัดตั้งอยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา) ตามนี้ครับ หรือสนใจที่จะมาเที่ยวกระบี่ สามารถตรวจสอบตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ได้ตามผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น
 SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Advertisement