แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Microsoft แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Microsoft แสดงบทความทั้งหมด

วิธีสั่งพริ้นท์เอกสารเสร็จ แล้วไม่ต้องมานั่งเรียงหน้ากระดาษ

สำหรับช่วง Work From Home ของใครหลาย ๆ คนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงแม้งานเอกสารเราจะส่งกันเป็นไฟล์แล้วก็ตาม แต่การพิมพ์หรือที่เราเรียกติดปาดทับศัพท์กันว่าพริ้นท์ (Print) ก็ยังมีความจำเป็นสำหรับในบางงงาน และส่วนมากเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ๆ ก็จะมีฟังก์ชั่นการพิมพ์ที่สามารถตั้งค่าการเรียงหน้ากระดาษจากหน้าไปหลัง หลังไปหน้า หน้าคู่ หน้าคี่และอื่น ๆ

แต่ต้องยอมรับว่า บางท่านก็ไม่ค่อยชำนาญในการใช้เครื่องพิมพ์ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ หรือบางทีก็ไปยืมเครื่องเพื่อนบ้านพิมพ์ในขณะทำงานที่บ้าน 55 แล้วไม่อยากไปตั้งค่าอื่น ๆ ของเครื่องเขา

วันนี้มีเทคนิคง่าย ๆ ที่หลายคนก้รู้แล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ เดี๋ยวจะร้อง อ๋ออออ เพราะบางครั้งมีเอกสารเป็น10 20 หรือ ร้อย ๆ หน้า ถ้าพิมพ์เครื่องธรรมดา ทำให้ต้องเสียเวลามานั่งเรียงเอกสารใหม่  มาดูกัน

1. เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการสั่งพรินท์

2. ดูว่าเอกสารนั้น ๆ มีจำนวนหน้าทั้งหมดเท่าไหร่

3.สำหรับโปรแกรม Microsoft Word เลือกเมนู File > Print ( หรือกดปุ่ม Ctrl+P) 

(หรือพวกไฟล์ pdf  ก็เปิดไฟล์ลักษณะคล้าย ๆ กันคือ เลือกเมนู File > Print ( หรือกดปุ่ม Ctrl+P) )
4.ที่ช่อง Pages ใส่เลขหน้าที่จะพิมพ์ โดยใส่เลขหน้าสุดท้าย ขีด หน้าแรก ตัวอย่างนี้ หน้าสุดท้ายคือ 170 – 1 เป็นหน้าแรก
6.จากนั้นก็สั่งพรินท์กระดาษจนเสร็จ

>> เมื่อพิมพ์เสร็จ เราก็จะได้กระดาษหน้าแรกอยู่บนสุด ส่วนหน้าสุดท้ายก็อยู่ล่างสุด (จากเดิมถ้าพรินท์เครื่องธรรมดา หรือไม่ได้ตั้งค่า เราก็ต้องมานั่งลำดับกระดาษใหม่)

จะเห็นว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องง่าย ๆ แต่บางที่ด้วยความเคยชินเราก็ทำแบบเดิมทำให้เสียเวลาไป ลองดุครับแล้วจะเห็นว่าสะดวกขึ้นเยอะ

หมายเหตุ สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีการตั้งค่าหรือสามารถพิมพ์จากหลังมาหน้าอยู่แล้ว วิธีนี้ก็ไม่จำเป็นเป็นนะครับ เดี๋ยวไปตั้งแล้วจะทำให้เสียเวลามากกว่าเดิม 55

การตั้งค่าฟอนต์ (Font) เริ่มต้นให้โปรแกรม Microsoft Word 2010,2013 และ 2016

         งานเอกสาร ส่วนมากเราก็จะใช้โปรแกรมยอดฮิตอย่าง Microsoft World ในการพิมพ์งาน เอกสารต่างๆ แต่บางคนจะเจอปัญหาถึงจะเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่ แต่มันก็อาจจะทำให้หยุดหงิดในบางครั้ง คือ เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ฟอนต์ที่เราต้องการ อย่างงานเอกสารราชการก็ต้องใช้ TH SarabunPSK แต่โปรแกรมมันไปตั้งฟอนต์อื่นเป็นค่าเริ่มต้น เราก็ต้องคอยเปลี่ยนตลอดเมื่อจะพิมพ์เอกสารใหม่
         วันนี้จะมีบอกวิธีการตั้งค่าฟอนต์มาตรฐานให้ Word เริ่มต้นด้วยฟอนต์ที่เราต้องการเป็นฟอนต์เริ่มต้นทุกครั้ง

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา (ตัวอย่างในบทความนี้ใช้ Microsoft Word 2010 ซึ่งในเวอร์ชั่นอื่นๆก็ทำลักษณะเดียวกัน)

2. จากนั้นทำการเลือกฟอนต์ที่ต้องการ เช่นในที่นี้เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมา มันจะโชว์ฟอนต์เริ่มต้นเป็น Cordia New (เนื้อความแบบ CS)

3. ทำการคลิกปุ่มสามเหลี่ยมเล็ก ๆ หรือกดปุ่ม Ctrl+D พร้อมกัน

4. ตั้งค่าฟอนต์ รูปแบบ และขนาดตัวอักษรตามต้องการ เช่นเราจะเลือกเป็น TH SarabunPSK
 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถกำหนดลักษณะและขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการ และสามารถดูตัวอย่างได้จากช่อง แสดงตัวอย่าง5. เมื่อตั้งค่าตามต้องการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น" มันจะขึ้นมาถามอีกครั้งว่า จะใช้เฉพาะเอกสารนี้ หรือ "เอกสารทั้งหมดที่มีพื้นฐานบนแม่แบบ Normal ใชช่หรือไม่" เราก็เลือกข้อนี้ ถ้าต้องการให้เป็นค่านี้ทุกครั้ง จากนั้นคลิก ตกลงจากนั้นทดลองปิด และเปิดโปรแกรม Mocrosoft Word ขึ้นมาใหม่  จะเห็นว่าฟอนต์เริ่มต้นเป็นฟอนต์ที่เราตั้งไว้ก่อนหน้าแล้ว ทีนี้ก็ไม่ต้องคอยเปลี่ยนฟอนต์ตลอดเมื่อจะใช้งานครับ

การเปลี่ยนฟอนท์ในกล่องข้อความ Power Point ให้เหมือนกันทุกสไลด์

          สำหรับนักเรียนที่ทำรายงาน หรือคนทำงานที่ต้องใช้ Power Point ในการนำเสนองาน บางครั้งเราจะเจอปัญหาการต้องมานั่งเลื่อนดูเพื่อเปลี่ยนฟอนท์ทีละสไลด์ๆ ให้เหมือนกัน สำหรับคนที่ไม่ทาบ วันนี้มีเทคนิคกาเปลี่ยนทุกหน้าสไลด์ให้เหมือนกันแบบเวและง่ายๆ

1. ที่แถบเครื่องมือ หน้าแรก  (Home)  คลิก แทนที่ (Replace) 2. เลือก แทนที่แบบอักษร (Replace Fonts)


3. จะได้หน้าต่างให้เาเลือกเปลี่ยนฟอนท์ เลือกรูปแบบฟอนท์แล้วคลิกแทนที่ (Replace) จากนั้น เราก็จะได้ทุกหน้าที่แบบอักษเหมือนกันแล้วครับ
  

Safe Mode ใครคิดว่าไม่สำคัญ

          วันนี้นั่งๆไป มานึกถึงการบ้านข้อหนึ่งที่อาจารย์เคยให้ทำ โจทย์มันก็คือ ให้ดูภาพและให้แสดงแนวคิดว่าภาพต้องการคำตอบอะไร หรือภาพต้องการสื่ออะไร ให้เขียนคำบรรยายตามแนวคิดในแง่มุมต่าง ๆ ของนักศึกษาเอง (ถ้ามองว่ามันเกี่ยวข้อง) หรือ เช่น ด้านเศรษกิจ, สังคม, ศาสนา, วัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, การเมือง, กฏหมาย, เทคโนโลยี เป็นต้น
          ข้ออื่นไม่เท่าไร แต่มีอยู่ข้อหนึ่งครับเป็นรูปเกี่ยวกับหน้าต่าง Advance Boot Options ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Notebook ของเราๆนั่นเอง มาดูกันว่าภาพที่ให้มาต้องการสื่ออะไร

          
          หน้าต่างนี้ใน Windows 7 ถ้าเราใช้ PC, Notebook โดยบางครั้งเราเข้า  Windows ปกติไม่ได้ เช่นหลังลงโปรแกรมใหม่ หรือหลังจากเพิ่ม Hardware ใหม่เข้าไปในเครื่องเรา หรือเป็นตอนที่ Windows มีปัญหาปิดตัวเองโดยไม่ได้ Shutdown แบบ ส่วนมากแล้ว จะเคยเห็นเมนู  Advanced Boot Options  วิธีพื้นฐานถ้ามันยัง Boot ขึ้นก็คือการเข้า  Safe mode   โดยกดคีย์  F8  ก่อนที่ Windows จะเริ่มทำงานเมื่อสตาร์ตมาใหม่ จากนั้นก็จะมีเมนู Advanced Boot Options มาให้เลือกที่จะเริ่ม Windowsในลักษณะใด เช่น
- Safe Mode
- Safe Mode with Networking 
- Safe Mode with Command Prompt
- Enable Boot Logging
- Enable Low Resolution Video (640 X 480
- Last Know Good Configuration (advanced) : ในรูปเป็นการเลือกหัวข้อนี้ไว้ โดยจะเป็นการเริ่ม Windows 7 ด้วยค่า Registry ล่าสุดและไดร์เวอร์ที่ทำงานปกติครั้งล่าสุด  (เพราะปกติทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา Windows 7 จะบันทึกค่าระบบที่สำคัญไว้ เมื่อเครื่องมีปัญหา เราจะสามารถใช้ค่าระบบที่บันทึกไว้มาใช้ได้ เพื่อให้ Windows 7 กลับไปใช้ค่าระบบตอนที่เครื่องเราเป็นปกติ 
- Directory Services Restore
- Debugging Mode
- Disable Automatic Restart on System Failure
- Disable Driver Signature
- Start Windows Normally 

แต่ถ้าดูให้ดี ถ้าเรากด F8  จะพบความแตกต่างคือ  

  
Reform Your computer    ปกติจะต้องเป็น Repair Your Computer
Corruption Mode     ปกติจะต้องเป็น  Safe Mode
Corruption Mode with Networking    ปกติจะต้องเป็น  Safe Mode with Networking
Corruption Mode with Commando Prompt  ปกติจะต้องเป็น  Safe Mode with Command Prompt
  
   โดยมีการแก้ไข 4 บรรทัดที่  Reform Your computer , Corruption Mode Corruption Mode with Networking และ Corruption Mode with Commando Prompt 
          และหากทำการซูมเข้าไป  จะเห็นว่าตัวอักษรปกติกับที่มีการแก้ไข  ตัวอักษรหน้าจอที่ Capture มาจากการกด F8 จะไม่เหมือนกัน  แสดงว่ามีการแก้ไขเพื่อวัถตุประสงค์อะไรซักอย่าง  โดยวงสีเขียวคือปกติ ส่วนวงสีแดงคือมีการแก้ไข


สรุป : ความต้องการของรูปนี้จะเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี ในเรื่องคอมพิวเตอร์  ในเรื่องการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์กรณีต้องเข้าในโหมด Safe Mode โดยการกด F8 แต่จากรูปที่ให้มาจะเห็นว่ามีการแก้ไขเกี่ยวกับหัวข้อที่กล่าวไปก่อนหน้านั้น ซึ่งจุดประสงค์การแก้ไขไม่แน่ชัดว่าต้องการแก้ไขให้แตกต่างจากของปกติโดยการกด F8 อย่างไร  อาจจะเป็นข้อสอบสำหรับนักศึกษา หรืออาจจะใช้ในการทดสอบรับบุคคลเข้าทำงานในงาน IT ขององค์กร หรืออื่นๆ โดยในรูปมีการเลือกมาที่หัวข้อ Last Know Good Configuration (advanced) โดยหากเรามองผ่านๆ ตัวหนังสือบรรทัดที่โดนแก้ไขเราก็จะไม่ทันสังเกต และไปพุ่งที่ประเด็นการอธิบายการทำงานของ Last Know Good Configuration (advanced)


ได้เวลาอัปเดต Messenger เป็น Skype แล้ว!

          หลังจาก Microsoft ได้แจ้งไปแล้วว่า "Windows Live Messenger จะปิดให้บริการอย่างถาวรในวันที่ 15 มีนาคมนี้ (ยกเว้นประเทศจีนที่จะยังคงเปิดให้บริการต่อไป) และจะให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้บริการ Skype แทน ซึ่งมีฟีเจอร์การใช้งานครบถ้วนและดีกว่า Windows Live Messenger โดยผู้ใช้สามารถนำบัญชีไมโครซอฟท์ ที่เคยใช้กับ Windows Live Messenger เดิม ไปล็อกอินเพื่อใช้งาน Skype ได้ทันที โดยรายชื่อติดต่อจาก Windows Live Messenger จะถูกโอนมาอยู่ใน Skype ให้อัตโนมัติ และสามารถแชทกับเพื่อน ๆ ที่เคยคุยกันผ่าน Windows Live Messenger ได้เหมือนเดิม"

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2556 ที่ผ่านมา ก็ได้รับ e-mail จาก servicenotification@email.microsoft.com เรื่อง 

 

Skype ล่าสุดใช้งานร่วมกับบัญชีของ Facebook และบัญชีของ Microsoft (Windows Live Messenger)           Skype โปรแกรมแชทยอดนิยมอีกตัวหนึ่ง หลังจาก Microsoft ประกาศยุบ MSN มารวมกับ skype แล้ว วันนี้ 20 พ.ย.2555 ก็มีแจ้งมีการ Update ใหม่ใน Android (ใน desktop ก็ update แล้วเช่นกัน)

คุณลักษณะของรุ่นนี้:
1.สามารถรวมเข้าระหว่า Microsoft Account เช่นคนที่เล่น MSN กับ @hotmail.com,@msn.com
2.ปรับปรุง UI แบบใหม่มารองรับการใช้งานบน Tabletrand new design for tablets
3.ปรับปุ่งคุณภาพของเสียง
4.แก้ไข bug อื่นๆ

ซึ่งเราสามารถ Update ได้จากเครื่องโทรศัพท์เราเลย หรือผ่าน Play Store ที่นี่


Excel ไฟล์ใช้งานหลายคนสร้างไฟล์สำเนาอัตโนมัติไว้ดีกว่า

          หากเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร คิดว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับไฟล์ Excel เป็นอย่างดี ซึ่ง    Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีท (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
          แต่หากว่าเราใช้ Excel ไฟล์ใน Office ก็ดีที่จำเป็นต้องใช้งานหลายๆคน หรือแม้แต่เราใช้คนเดียวก็ตาม บางครั้งเมื่อเพิ่มข้อมูลไป หรือเผลอลบข้อมูนในไฟล์นั้นไปแล้วบังเอิญก็กด  save ไปแล้ว แต่ข้อมูลที่ว่าดันผิด พอจะดูข้อมูลเก่าที่เคยทำไว้ก็เปิดไม่ได้แล้ว วันนี้จึงขอแนะนำวิธีสร้างไฟล์สำเนาของ Excel ไว้ดีกว่า ซึ่งง่ายๆ มีในตัว option ของมันอยู่แล้ว ลองมาดูกันครับ


แปะรูปง่ายๆด้วย ScreenShot ใน Microsoft Office 2010

          ครั้งที่แล้วเคยเขียนวิธีการจับภาพหน้าจอแบบต่างๆแล้วครั้งหนึ่ง วันนี้จะมาแนะนำอีกฟังก์ชั่นหนึ่ง ซึ่งมีใน Microsoft Office 2010 ซึ่งเหมาะแก่คนที่ต้องการทำรายงาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับการเอารูปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา มาใช้ประกอบในบทความ หรือรายงานนั้นๆครับ ฟังก์ชั่นที่ว่านั้นก็คือ "Screenshot"


ขั้นแรกเราก็เปิดโปรแกรมที่ต้องการ เช่น Word,PowerPoint,Excel,Outlook หรือโปรแกรมใดก็ได้ ในที่นี้จะของยกตัวอย่างกับ Microsoft Word ครับ

Advertisement