หลักการเบื้องต้นของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

             เนื้อหาต่อไปนี้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะมีข้อความบางตอนยังไม่ถูกต้อง 100% ผู้อ่านควรพิจารณา หากมีข้อความใดผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย       

          วันนี้เป็นโจทย์ในเรื่อง " หลักการเบื้องต้นของการพัฒนาระบบสารสนเทศ"
          โจทย์ หากนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการบริการกวดวิชาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรวบรวมแหล่งความรู้จากที่ต่างๆ และมีพนักงานดำเนินการในบริษัททั้งหมด 6 คน เพื่อจัดการงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง จงเขียนแผนผังโครงสร้างระบบสารสนเทศของแผนกต่างๆ ของบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ว่าควรมีแผนกใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
          จากการศึกษาสามารถนำมาเขียนเป็นรายละเอียดได้ดังรูปภาพด้านล่าง


         
Advertisement

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น