การวิเคราะห์ความต้องการระบบด้วยวิธีดั้งเดิม


          เนื้อหา ต่อไปนี้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะมีข้อความบางตอนยังไม่ถูกต้อง 100% ผู้อ่านควรพิจารณา หากมีข้อความใดผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

          วันนี้เป็นโจทย์เรื่อง " การวิเคราะห์ความต้องการระบบด้วยวิธีดั้งเดิม" โจทย์คือ 
 
Given the following narrative description, compile an event-response list and draw a context diagram, data flow diagram level 1. State any assumptions.
          The purpose of the GREEN ACRES REAL ESTATE SYSTEM is to assist agents as they sell houses. Sellers contact the agency, and an agent is assigned to help the seller complete a LISTING REQUEST. Information about the house and lot taken from the request is stored in a file. Personal information about the sellers is copied by the agent into a seller file.
          When a buyer contacts the agency, he or she fills out the BUYER REQUEST. Every two weeks, the agency sends prospective buyers AREA REAL ESTATE LISTINGS and an ADDRESS CROSS REFERENCE LISTING, containing actual street addresses. Periodically, the agent will find the particular house that satisfy most or all of a specific buyer’s requirements, as indicated in the BUYER’s REQUIREMENTS STATEMENT distributed weekly to all agents. The agent will occasionally photocopy a picture of the house along with vital data and send the MULTIPLE LISTING STATEMENT (MLS) to the potential buyer.
          When the buyer selects a house, he or she fills out an OFFER that is forwarded through the real estate agency to the seller, who responds with either an OFFER ACCEPTANCE or a COUNTEROFFER. After an offer is accepted, a PURCHASE AGREEMENT is signed by all parties. After a PURCHASE AGREEMENT is notarized, the agency sends an APPRAISAL REQUEST to an appraiser, who appraises the value of the house and lot.  The agency also notifies its finance company with a FINANCING APPLICATION.
 
          จากรูปนำมาเขียนเป็น Context Diagram ได้ดังรูป 
 
Context Diagram

          มาเขียนเป็น Data Flow Diagram Level 1  ได้ดังรูป 

Data Flow Diagram Level 1
SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement