การวิเคราะห์เชิงออบเจกต์


เนื้อหา ต่อไปนี้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะมีข้อความบางตอนยังไม่ถูกต้อง 100% ผู้อ่านควรพิจารณา หากมีข้อความใดผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
          วันนี้เป็นโจทย์เรื่อง  "การวิเคราะห์เชิงออบเจกต์"
 1.  จงอธิบายแต่ละ multiplicities ใน UML class diagram ตามความสัมพันธ์ดังภาพมาให้ครบถ้วน


ตอบ 
1.ส่วนประกอบของรถยนต์ สิ่งที่จำเป็นต้องมีเป็นหลักก็คือตัวถังหรือโครงสร้างจำนวน1 ตัวถัง (Body) ซึ่งจะไม่มีไม่ได้
2.รถยนต์ ต้องมีส่วนอื่นที่เป็นส่วนประกอบย่อยคือ เครื่องยนต์ 1 เครื่องยนต์  (Engine) และประกอบด้วย ล้อทั้งหมด 4 ถึง 5 ล้อ (Wheel) ซึ่งเป็นล้อที่ใช้ขับเคลื่อน 4 ล้อและล้อยางอะไหล่ 1 ล้อ สำหรับยางอะไหล่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
3.คนขับรถ (Driver ) จะเป็น ศูนย์ หรือมากกว่าศูนย์ หรือหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคน ศูนย์คนหมายถึงรถไม่ได้ขับเคลื่อนไปไหน ส่วน 1 คนหรือมากกว่า 1 คนอาจจะหมายถึงการขับรถ สามารถเปลี่ยนผู้ขับได้ไปเรื่อยๆ
4.ผู้โดยสาร (Passenger) ผู้โดยสาร สามารถมีได้ ตั้งแต่ 0 ถึง 7 คน (ซึ่งรถเก๋งสี่ล้อจะบรรจุคนได้ประมาณนี้ )
  
 2. UML class diagram ใช้สำหรับแสดงอะไร พร้อมยกตัวอย่างแผนภาพคลาส (ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส และ multiplicities) โดยอธิบายประกอบแผนภาพมาให้เข้าใจ

ตอบ  คลาสไดแกรม (Class  Diagram)  คือ แผนภาพที่ใช้ แสดงคลาสและความสัมพันธ์ระหว่างคลาสสิ่งที่ ปรากฏใช้ ในการแสดงคลาสนั้นจะแทนด้วยสี่เหลี่ยม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยแต่ ละส่วนนั้น (จากบนลงล่าง) จะใช้ ในการแสดง ชื่อคลาส คุณสมบัติ  (Attribute)  และหน้าที่การทํางาน (Operations) ตามลําดับ
การเขียนสัญลักษณ์ แทนคลาสแบ่งออกได้ เป็น  3 ประเภท ได้ แก่
1)   ส่วนบุคคล  (Private)  เขียนแทนสัญลักษณ์  –  หมายถึง คุณสมบัติ  หรือฟังก์ชันที่ไม่สามารถมองเห็นได้ จากภายนอก แต่ สามารถเห็นได้ จากคลาสภายใน
2)     ป้องกัน ( Protect)   เขียนแทนสัญลักษณ์  #  หมายถึง คุณสมบัติ หรือ  ฟังก์ชันที่จะสามารถมองเห็นหรือเข้าถึงได้ จากคลาสย่อยภายในเท่านั้น
3) สาธารณะ (Public) เขียนแทนสัญลักษณ์ + หมายถึงคุณสมบัติ  หรือฟังก์ชั่นที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก และสามารถเข้าไปเปลี่ยนค่า อ่านค่าหรือใช้งานคุฯสมบัติ หรือฟังก์ชั่นได้ ทันที

จาก class digram เป็นชุดระบบคอมพิวเตอร์ สามารถอธิบายได้ดังนี้
1.คอมพิวเตอร์สิ่งที่เป็น Require Component คือ 1 CPU (CPU รวมไปถึง mainboard ,case.RAM,HDD,DISK DRIVE )  และ 1 MONITOR เพื่อแสดงผล
2.ใน CPU CASE มีอุปกรณ์ต่อพ่วงคือ 1 MOUSE , 1 KEYBOARD
3.OS เป็นสิ่งที่ต้องมีเพราะถ้าไม่มี OS คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้ ต้องมี 1 OS เช่น DOS ,Linux,Windows
4.Software จะมีเป็น 0 หรือมากกว่านั้นก็ได้ในคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
5.USER ผู้ใช้จะมีเป็น 0 หรือมากกว่านั้นก็ได้ในคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องSHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement