การเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การค้าในตลาดอาเซียน ท่านคิดว่าการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะต้องปรับตัวในเรื่องใดบ้างให้อธิบายมาอย่างน้อย 2 ประเด็น ๆละไม่น้อยกว่า 10บรรทัด พร้อมการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำมาประกอบในการตอบคำถาม 

ตอบ   การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาด E-Commerce มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจ การบริหาร การจัดการ เพื่อทำให้องค์กรเกิดความก้าวหน้า เกิดกำไรเมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว สำหรับประเทศไทยและหน่วยงานธุรกิจจะต้องทำงานค้าขายร่วมกับประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น จึงจะต้องปรับตัวในเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น
ที่มาภาพ : http://www.thaibizchina.com/upload/thaibizchina/BIC-beijing/articles/2013-10-30-2.jpg
1.ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 
          ในเรื่องโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงในตอนนี้ ในส่วนงานที่ดูแลเกี่ยวกับชุมสายโทรศัพท์ภายในประเภทของ กสท โทรคมนาคม งานด้านโทรคมนาคม โดยสามารถแบ่งผลกระทบได้เป็น
          1.1 การแข่งขันธุรกิจจะเข้มข้นขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวและพัฒนาที่จะยอมรับการแข่งขันที่ไม่มีข้อจำกัด หรือการเอในทางต่างๆ เพื่อสามารถยืนหยัดได้เต็มที่

          1.2 กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย จะมีการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลโดยลำดับ
 เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการ และจะทำให้นักลงทุนไทยมีโอกาสขยายธุรกิจของตนไปสู่ประเทศสมาชิกอื่นได้ ทำให้เป็นธุรกิจใหญ่ได้

          1.3 นโยบายของรัฐในกิจจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องสอดประสานกับข้อกำหนดสากลระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประชาคมอย่างดี

          จากที่กล่าวมา ยกตัวอย่างเช่น การที่คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตกันมากในยุคปัจจุบัน ทำให้มีการทำธุรกรรมผ่าน Internet/Mobile Banking in Thailand กันมากขึ้น เพราะมีความสะดวก เสียค่าใช้จ่ายถูก รวดเร็ว  ใช้ง่าย ซึ่งแต่ละธนาคารมีการลงทุน มีการจัดระบบ และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ามาใช้กันมากขึ้น ทำให้การซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ฉะนั้นงานด้านโทรคมนาคมมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก จะต้องมีวิธีการดูแลลูกค้าหรือมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งเราสามารถทำได้โดยผ่านทาง เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ , มีอีเมล์หรือส่งคำถามผ่านหน้าเว็บไซต์ , มีการใช้ระบบสนทนาลูกค้าผ่าน Live Chat เช่น MSN , Skype , Gtalk เป็นต้น
(ที่มาบางส่วนจาก เอกสารสาระสังเขปเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบการบรรยาย –ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วันที่ 10 ก.พ.2556 )

2. ด้านภาษา 
          เมื่อถึงยุค AEC 2558  สมมติว่าในข้อ 1 ด้านโทรคมนาคมเราพร้อมแล้ว เราเปิดร้านผ่านอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญ ตอนนั้นถ้ามีชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลเข้ามาติดต่อธุรกิจในประเทศไทย ทุกกิจการต้องการคนที่สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ยิ่งพูดได้อย่างเชียวชาญยิ่งได้เปรียบ และแน่นอนว่าอาจมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อย เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นเพราะข้อได้เปรียบด้านภาษาอังกฤษที่เหนือกว่า เมื่อถึงเวลานั้นภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก ที่จะลงไปสู้กับตลาดแรงงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ ซึ่งมีประเทศสิงคโปร์เป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อน จริงๆ แล้วคนไทยเก่งเรื่องซอร์ฟแวร์ แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงถูกมากกว่าต่างชาติ สิงคโปร์จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับแรงงานไทยในด้านซอร์ฟแวร์ และในส่วน การซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน ทุกเว็บไซด์ที่เปิดการค้าผ่าน E-commerce อย่างหนึ่งที่ต้องปรับคือ เมนูหน้าเว็บไซด์ อย่างน้องต้องมีการแสดงผลได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานในร้าน หรือตัวแทนจำหน่ายต่างๆ จะต้องมีคนที่จะสามารถพูด ติดต่อสื่อสารทั้งทางวาจา หรือผ่าน E-mail ต่างๆได้เป็นอย่างดี
อีกอย่างหนึ่งเรื่องภาษาของชั้นฝีมือแรงงานของไทยเรา จะต้องพัฒนามากกว่านี้ อย่างอาชีพบริการ จะเห็นว่าเดียวนี้มีพนักงานจากชาวพม่า เข้ามาทำงานมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่เพราะว่าคนไทยไม่อยากทำ ยังมีบางคนที่ไปสมัครงานลักษณะนี้ แต่ไม่ได้รับเข้าทำงานเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เช่แถวศูนย์เศรษฐกิจอย่างแถวประตูน้ำที่พักอยู่ ชาวต่างชาติแต่ละวันจะเยอะมาก พนักงานประจำร้านทุกคนจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ หรืออย่างอาชีพวิศวกร ยิ่งสำคัญมากกว่าเดิม เพราะเป็นอาชีพใน 7 อาชีพที่ที่ตกลงทำ MRA (Mutual Recongition Arrangment) ถ้าภาษาเราไม่ดี อาจจะจำให้วิศวกรถึงขั้นตกงานได้ เพราะถึงแม้จะมีฝีมือดี แต่หากสื่อสารกับผู้ว่าจ้างไม่เข้าใจ ทำงานมาผิดแบบทำให้ธุรกิจเค้าเสียหาย เป็นต้น
(ที่มาบางส่วนจาก การปรับตัวกลยุทธ์ รับAEC  http://www.thai-aec.com/category/aec-impact-thai#ixzz2iEZMXGQd)


SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Advertisement