ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)


เนื้อหา ต่อไปนี้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะมีข้อความบางตอนยังไม่ถูกต้อง 100% ผู้อ่านควรพิจารณา หากมีข้อความใดผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย     

ให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทต่าง ๆ โดยศึกษาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น  2Checkout . Paypal  Western Union ,Alert Pay Paysbuy ,MoneyGram    ฯลฯ 
เมื่อศึกษาแล้วเลือกมา 3เว็บไซต์สร้างตารางเปรียบเทียบในประเด็นต่อไปนี้ 
1.ขั้นตอนการชำระเงิน/ความง่าย/ความซับซ้อน 
2.ปริมาณของเงินที่ชำระ(มาก/น้อยประมาณเท่าไร)
3.การคิดค่าบริการ 
4.ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
5.ความน่าเชื่อถือของระบบ 

แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ขั้นตอนการชำระเงิน/ความง่าย/ความซับซ้อน  ปริมาณของเงินที่ชำระ(มาก/น้อยประมาณเท่าไร) และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 


 การคิดค่าบริการ 
 
ความน่าเชื่อถือของระบบ 

อ้างอิง
https://www.paysbuy.com
https://www.paypal.com
https://www.moneygram.com

SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Advertisement