Trumove H ให้โทรหาแม่ฟรี กับแคมเปญ Surprise! บอกรักแม่กับทรูมูฟเอช


          วันแม่ปีนี้ Trumove H ให้โทรหาแม่ฟรี กับแคมเปญ Surprise! บอกรักแม่กับทรูมูฟเอช
โดย กด *777*012# แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ) จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 เลขหมาย


หลังจากกดแล้ว จะมีข้อความส่งมายืนยัน  "คุณเริ่มใช้สิทธิโทรฟรีเบอร์ทรูมูฟเอช 60 นาทีใช้ได้นาน 1 วัน จากแคมเปญบอกรักแม่กับทรูมูฟเอชได้แล้วค่ะ ตรวจสอบสิทธิ์โทรฟรี *510*6# "ส่วน ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Surprise! บอกรักแม่กับทรูมูฟเอช
  1.รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (รวมเรียกว่า“บริษัทฯ”) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ) ที่มีวันใช้งานเหลืออยู่ในขณะที่ขอรับสิทธิตามข้อ 2 อย่างน้อย 1 วัน
  2 .สิทธิโทรฟรีและวิธีการรับสิทธิ : ผู้ใช้บริการสามารถกดรับสิทธิโทรฟรีได้ ระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 23:59 น. ของแต่ละวัน โดย กด *777*012# แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ) จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 เลขหมาย เพื่อรับสิทธิโทรไปยังเลขหมายในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช ได้ 1 วันนับถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ โดยสามารถโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สะสมรวมกันได้นานสูงสุด 60 นาที (คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที )
  3 .หากใช้สิทธิโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอชเกิน 60 นาที หรือโทรหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิโทรฟรีได้แล้วนั้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการ ในอัตราปกติตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้โดยอัตโนมัติ
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  5 .สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ทรูมูฟ เอช Call Center 1331 (ครั้งละ 3 บาท)
SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement