สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558


          สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558
          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. >> http//job3.ocsc.go.th

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ กพ.
           คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้มีสิทธิ์ในการสมัครสอบ กพ จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ในระดับ
         1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
         2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         3. ระดับปริญญาตรี
         4. ระดับปริญญาโท

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ.
         1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตังแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2558  โดยเขาที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http//job3.ocsc.go.th
         2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 5-25 มีนาคม 2558
         3.ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ
         4.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ส่วน หรือรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถอ่านได้จากประกาศฉบับเต็ม คลิก

รายชื่อศูนย์สอบ  และจำนวนที่นั่งสอบ


ข้อมูลการชำระเงินล่าสุด ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (สามารถเอาผล TOEFL,TOEIC,IELTS,CU TEP และ TU GET ที่ยีงไม่หมดอายุ และได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50% ของของการทดสอบนั้นๆ ตามตารางยื่นได้ )

SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement