SMEs Tips เส้นทางเถ้าแก่ยุคใหม่ ตอน กลเม็ดเด็ดหัวใจทีมงาน ส่วนผสมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ


          หากคุณต้องการประกอบกิจการส่วนตัว คงไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว อย่างน้อยๆ ก็ต้องมีผู้ช่วย หรือทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมเล็ก หรือทีมขนาดใหญ่ บรรดาทีมงานเหล่านี้ คุณอาจจะเรียกเขาว่า ลูกน้อง ลูกจ้าง คนงาน ก็แล้วแต่ ซึ่งพวกเขาก็คือ ฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย เราขอเปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับที่จะเด็ดหัวใจทีมงาน เพื่อให้คุณได้นำไปใช้งานจริง

          1.รักคนรอบข้างโดยเฉพาะลูกน้อง ยิ่งเป็นงานบริการ เราต้องใช้คนเป็นหลัก ถ้าเราไม่รักลูกน้องก็ไม่รู้จะไปรักใคร รักคนที่ทำงานกับเรา เพราะคนที่ทำงานกับเราถ้าเราให้ใจเขา เขาก็จะให้ใจเรา แล้วเขาจะถูกปลูกฝังว่า ทำไมเขาต้องทำดีกับแบรนด์เรา เขาจะมีผลประโยชน์อะไรในอนาคตบ้าง เช่น เป็นหุ้นส่วน ช่วยดูแลกิจการให้เรา หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

          2.ควรทำงานเป็นทีม และมีคนคอยช่วยทำ ให้ลูกน้องได้ทำในสิ่งที่เขาถนัด

          3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นกันเองกับทีมงานทุกระดับชั้น

          4.เป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือควบคุมความรู้ คือ คุณธรรม คนเก่งที่อยู่ในองค์กรจึงต้องมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้

          5.แบ่งปันให้ใครได้บ้าง การแบ่งปันนี้ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินเงินทอง แต่รวมถึงความรัก และความรู้ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

          6.มีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ข้อดีคืออาจได้แลกเปลี่ยนไอเดีย หรือช่วยเหลือกันในอนาคต

          7.มอบโอกาสดีๆ ที่เคยได้รับส่งต่อให้ผู้ที่ด้อยโอกาส เช่น สนับสนุนการศึกษาของพนักงานในบริษัทSHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement