คาถาบูชาหลวงพ่อพระสายน์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร


          วันหยุดที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ซึ่งเดินทางไปง่าย หากนั่งรถไฟฟ้า BTS ก็ลงที่สถานีสยาม เดินไปอีกนิคก็จะถึงวัดแล้ว  ได้เข้าไปไหว้  “พระสายน์” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดปทุมวนาราม  โดยข้อมูลที่รู้คร่าวๆ ทราบว่า เป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากเมืองมหาไชย แขวงล้านช้าง ในสมัยรัชกาลที่ 4
คาถาบูชาหลวงพ่อพระสายน์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (ว่า 3 จบ)
เสยยะพุทธะปฏิมากะรัง    อะหังวันทามิ  สัพพะทา
นะมะการานุภาเวนะ         นิททุกโข นุรุปัททะโว
สอทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง    สิทธิการิยะตะถาคะโต
สิทธิเตโช ชะโย นิจจัง     สิทธิลาโภ นิรันตะรัง
สัพพะกัมมัง ปะสิทธิเม     สัพพะสิทธิ ภะวันต เม ฯ
 SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Advertisement